Om Kresten Bjergs forskning ifølge Psykologisk Instituts forskningsudvalg (1998)
Kresten Bjerg
 

 Born 1935 in Copenhagen

1954  Studying Theater & Drama, Sorbonne, Paris

1961 Mag.art. in Psychology, University of Copenhagen

1962. Research fellow at  Harvard University (With professor Henry A.Murray)

1963. Researcher at ”The suicide prevention Center, Los Angeles

1964-1999 Research & teaching at ”Institute of psychology, University of –Copenhagen

1963-67:  Interpersonal communication

1967-74: Altered states of consciousness

1974 ....:-.Home-oriented informatics & telematics

1974- 1998:  Developed & maintained an ”Experimental Home” facility at the institute, for user-oriented empirical research on domestic information-technology & Domestic Information Dynamics

The "Experimental Home", was a  fully furnished and deeply sedimented three room apartment, immediately inhabitable for a small family.

This apartment was the stage for user-oriented research on domestic information-technology.

Bjerg was chairman of the IFIP Working Group 9.3 on "Home-Oriented Informatics & Telematics", and was the organizer of the HOIT-94 Conference in Copenhagen.

1995- 2008:  Development and testing of a cross-platform freeware tool for users electronic laptop diary.

1999:  Pensioned  - Continuing this development......

Has been teaching "Qualitative Research Methods in Psychology" and "In and out of Theories of Personality"    at the University of Copenhagen.

He has here developed an

For a full curriculum and publication list in danish see below.

Publications in English:

1960 w. Gerhard Nielsen : Simultaneous and Retrospective Person Perception

Scand. J. Psychol., p.97-l02

1962. Aims, Activities and  Integration in  alienated subjects.

1963 A phenomenologica reorientation in the study of personality

1967 The Suicidal Lifespace, in: Shneidmann, E.S.(ed):Essays in Self-destruction Science House, N.Y.

1968 Interplay Analysis. A preliminary report on an approach to the problems of interpersonal understanding,  Acta Psychologica, 28, p. 201 -24S,

 1970 One Crucial Property of Cannabis : International symposium on Drug Abuse, August 1970, Jerusalem, Israel.

1973  Emergent interhemispheric language and biological hieroglyphs : 1’ Conference on Psychotronic Research, Prague, June 1973

1978 The hollow men and the public speech-act,  in: Jacob Mey (el): Studies in Pragmalinguistic's. Ser.Janua Linguarum ,85 Mouton,Haag

1982 Cognitive Engineering and the domestic world - subjective outlines for a discussion

1987 Full-scale in another sense,  in: Peder Duelund Mortensen (ed): Proceedings of the I'st European Full Scale Workshop Conference, Boliglaboratoriet's forlag, København

1988 The home of the 90's. Rationale for an attempt to develop a total-environment prototype for the study of user needs,  in: F. van Rijn & R. Williams (eds): Concerning Home Telematics Elsevier Science Publishers, NorthHolland, Amsterdam

 1988 Impact of Home Interactive Telematics on the Household.:A Working group report, in: F. van Rijn & R. Williams (et): Concerning Home Telematics Elsevier Science Publishers, North Holland, Amsterdam

1989 The electronic situation of the home of the 90’s : Plenary meeting of IFIP TC9 HOIT in Bremen feb 16-17 1989

 1990  Household as qualitative research-unit, - a vision of “ The common experimental home”

 1991 On formal demands to verisimiltude - in an interactive domestic “proxivision” : Position paper to symposium on “Knowledghe and knowing - respecifying the role of formalization in computer- and social science. Oksnoen,Norway.

1992 with  F. van Rijn og Frerk,G.: Perspectives on Home-Oriented Informatics and Telematics, in: R.Aiken (Ed) Education and Society, Information Processing 92, Vol.2 Elsevier, North Holland

 1994 (Ed. with Kim Borreby) : HOIT 94 . Proceedings of an International Cross-disciplinary Conference on Home-Oriented Informatics, Telematics & Automation, University of Copenhagen, including:

1994. Domestic Information Dynamics and the Virtual Home

1994 A Presentation of the Experimental Home of the 90'

1994  Private Homes and Neighbourhoods, Agenda for a Long Term Information Technology Policy

1996 Home-Oriented Informatics, Telematics & Automation,  in: Encyclopedia of Computer Science and Technology : Marcel Dekker, Pittsburg Penn.

1998  Construing the multimedia-home to enhance cultural and biographic continuity  in  “Eds. Jolanta Treille &  Mara Rubene :”Home: Recollections of the past and visualisations of the future” “Maja - Pagatnes atminas .- nakotnes vizijast”, LU Praktiskas filozofijas katedra, Riga, Latvia.

 2000  Citizen Science Implications of Public Access to 3- D Hypermedia Editing and Interactivity in the Home. Consumers as researchers - Homes as laboratories,   in: Home Informatics and Telematics. Eds: Andy Sloane, Felix van Rijn.  Klüwer Academic Publishers

 2000."3x3D: A quantum leap in autonomous power of domestic self-accountability and meta-encryption"   WWW.presentation in SITUFLEX/Superchannel/10jan 2000

 2000 Towards the Virtual Home: Construing the Multimedia-home to enhance Cultural and Biographical Continuity   in Bloch Rasmussen L., Beardon C. Munari S. (eds) Computers and Networks in the Age of Globalization, Kluwer Academic Publishers

2001  Towards a freeware probe for citizens gathering of requirements in household settings. - An endeavour-theoretical self-accountability approach

 2007 "Empowering Citizen Self-documentation: Re-inventing the Diary"   presented  in Moscow, at transdisciplinary conference, COST Action 298: “The Good, the Bad and the Unexpected.:The user and the future of information and communication technologies” Institute of the Information Society, Moscow, Russian Federation May 2007

Presently available at www.phenomenalog.dk 

To be published  soon in Observatorio (OBS*)  issue 4, (Lisbon, Portugal)  www.obs.obercom.pt

 


Full curriculum and publication list in danish

CURRICULUM

 • Klass.sproglig Student, Østre Borgerdyd 1953
 • Studerede filosofi og dramatik ved Sorbonne Paris 1953-54.
 • · Gift m. Beth, f. Vossebein, 1955
 • · Forskningsassistent i personlighedspsykologisk projektgruppe ved Gerhard Nielsen 1957-60.
 • · Datter: Ditte Maria født 1960
 • · Guldmedalje, Københavns Universitet, 1961 for afhandling om moralpsykologi og seksualmoral.
 • · Magister i psykologi 1961
 • · Kort vikariat på Socialforskningsinstituttet: Oversigt over alkoholforskningens metoder, 1961
 • · Studieophold ved Harvard University (under Henry A. Murray) : Forskning om forholdet mellem fremmedgørelse og livsmål og konkrete aktiviteter hos universitetsstuderende 1961-62.
 • · Studieophold ved Suicide Prevention Center, Los Angeles (under Edwin Shneidmann): Udforskning af afskedsbreve til et billede af selvmordets livsrum, 1962-63.
 • · Universitetsadjunkt 1963-66.
 • · 1963-67 Teoretisk og eksperimentelt arbejde vedr. indirekte formidling og intim nær- kommunikation mellem ægtefæller: mikrosocial samspilsanalyse ved videoselvkonfrontationsmetode
 • · Datter Sanne Katrine født, 1965.
 • · Interviewer ved religionssociologiske undersøgelser · Psykologisk rådgivning.
 • · Amanuensis, Psykologisk Laboratorium, 1966.
 • . 1967-74: Arbejdet med forskning, dokumentation og undervisning omkring bevidsthedsændringernes område. Med pædagogiske ideer om integration af forskning og undervisning dannede det såkaldt "Phønixcenter", der videreførtes i "Projektgruppen vedr. bevidsthedsændringer". · Planlægning af større tværfaglige cannabis- og meditations-forsknings -projekter der ikke lod sig realisere.
 • · Arbejdet med udvælgelse af ulandsfrivillige for Mellemfolkeligt Samvirke.
 • . · Lektor, Psykologisk Laboratorium, 1972
 • . · Arbejdet med tværfaglig psykosomatisk folkeoplysning til Komiteen for Sundhedsoplysning.
 • · Etablering af forsøgslejlighed, Københavns Universitet, Amager, 1974.
 • · 1974-78 Indretning og forbeboelser af et lille "eksperimentalhjem" i forsøgslejligheden og langtidsbrugs modifikationer af samme.
 • · Datter Nana Maja født 1975
 • · Fagbeskrivelse, dokumentation og undervisningseksperimenter om hjemmets psykologi. · Udviklingsarbejde omkring hjemmelivssimulering med Bo Rand Jørgensen.
 • 1977 -80 Redaktion af meddelelsesbladet "Hjemmenes tværfag" og samarbejde ved seminarer og konferencer med arkitekter, hjemkundskabs- og husholdingslærere og seminarier, m.fl. · Udvikling af konception og implementering af audiovisuel selvmonitorering for totalt boligareal ·
 • 1978-79 Præliminær hverdagsdøgns-simulering i primitivt dukkefilmsmedie, med "dubbing" af naturlige lydsample". · Simulation af video/grafik "brugerkodning" af ovennævnte dukkefilmsdagbog gennem videobånd-styrede dias. Præsentation af samme ved "Aben-hus-arrangement,KUA" samt ved KUA Tværfagligt billedseminar
 • · Forsøg med anvendelse af datamat-terminal i forsøgslejligheden for (automatisk tidskodet) brugerdagbog under langtidsbeboelse, herunder forforsøg med frit omflytte-ligt tastatur og med brugerdagbogsteksters lagring i videodagbog.
 • · Videre eksplorationer i datamatiseringens samfundsmæssige konsekvenser. Deltagelse i DIKU-seminar om filosofisk humanistisk teknologikritik (Kemp-Caprani) og i "First European Conference on Cognitive Engineering"
 • · 1983-84 Gennemført pilotprojekt - DIMS-projektet (Domestic Information Manipulation System) for Teknologirådet
 • · 1988-89 Gennemført og rapporteret 1. år af Halvfemserhjems-projekt for Teknologirådet med udvidelse af forsøgslejlighed, etablering af første opkobling mellem AV- Computer og telefon.
 • · 1989 : Inviteret Responsum til forbehandling af RACE-projektets 2 fase.
 • ·· 1989 Planlagt og søgt forskningsrådsstøtte til projekt "OIKOS 90: Den Informations-teknologiske bolig som kulturperspektiv: Hjemmet som lyd-, tal-, tekst- og billedmiljø" med Peter Naur, Elin Rønby og Bjørn Nake. Ansøgningen ikke imødekommet.
 • · 1990-91 Udviklet tekstkorpus til et 20 kapitlers værk om indhold og konklusioner af min forskning fra 1963-1991, hvis dokumentationsformat, grafik og hyperlinks stadig er under udvikling med henblik på fremtidig CD.
 • ·1994 Organiseret Tværfaglig International Konference om Hjemmets Informatik, Telematik og Automatik på Københavns Universitet,
 • 1995. Igangsat projekt om udforskning af cigaretrygevanen i hjemmet, med udvikling af elektronisk dagbogsmetode.
 • 1995. Valgt til Chairman for WG 9.3 under International Federation for Information Processing.
 • Forundersøgelse for Statens Humanistiske Forskningsråd om muligheder for at etablere et Center for Hjemmets Informationsteknologi i tilslutning til Psykologisk Laboratoriums Forsøgslejlighed.
 • · Jeg har i ovennævnte ikke specificeret mit parallelle undervisningsmæssige Curriculum · Det har i årene 73-86 været centreret om emner knyttet til Hjemmelivets psykologi, hjemmets arbejdspsykologi etc. · Det har siden 1987 bestået i Undervisning i Personlighedspsykologiske teorier på grunduddannelsen og · Udvikling og gennemførelse af Kursus i Kvalitative Forskningsmetoder på overbygningen.

  PUBLIKATIONER

 • 1960 m. Gerhard Nielsen : Simultaneous and Retrospective Person Perception Scand. J. Psychol., p.97-l02
 • 1961 Om Imperativer og prohibitiver. Guldmedaljeafhandling Københavns Universitet
 • 1961 Cognitiv Stil. Konferensopgave Københavns Universitet
 • 1961 Forslag til opstilling af forskningsprogram vedr. alkoholproblemer, Socialforskningsinstituttet
 • 1962 Oplevelse af børns adfærd, Nordisk Psykologi
 • 1962 Om at stille sit forhold til en anden på prøve , Nordisk Psykologi
 • 1962 Aims, Activities and Integration in Alienated Subjects (upubl.) Harvard University,
 • 1963 Bag ordene. TV-spil Danmarks Radio
 • 1964 Overvejelser vedrørende mulighederne for en fænomenologisk personlighedsforskning Nordisk Psykologi
 • 1965 Moral og Fremmedgørelse i Psykologisk Belysning i: Leo Andersen(ed): En Moderne Humanisme Reitzel
 • 1966 To om et Spejl. TV-spil Danmarks Radio
 • 1967 Moralpsykologi og Seksualmoral Reitzel
 • 1967 The Suicidal Lifespace i: Shneidmann, E.S.(ed):Essays in Self-destruction Science House, N.Y.
 • 1967 Person, Maske og Samfund Jordens Folk, 1,
 • 1968 Orlov fra Mands Verden. Kronik, Politiken
 • 1968 Interplay Analysis. A preliminary report on an approach to the problems of interpersonal understanding Acta Psychologica, 28, p. 201 -24S,
 • 1968 Fanden på væggen. (Om negative forventninger). Kortfilm Statens Filmscentral
 • 1970 Bevidsthedsændringernes psykobiologi Dansk Psykolognyt
 • 1970 Kommunikation fra "herinde". Et notat vedr. ydre og indre sprog Dansk Psykolognyt
 • 1971 Om tidsperspektiv Dansk Psykolognyt
 • 1972 Den nødvendige bevidsthedsændring i: Koch & Meissner (eds.): Det indre Univers Rhodos, København
 • 1972 Er der en lysere fremtid end fællesmarkedets? Dansk Psykolognyt
 • 1972 Miljø og Kropsvilkår i "Psykosomatik og Folkeoplysning" Undervisningsministeriet
 • 1972 Forståelsesproblemer, bevidsthedens udvikling og nye remedier i: Lars von der Lieth (el.): Non-verbal kommunikation Psykologisk Laboratorium
 • 1973 Psykotronik i Øst og Vest. Rapport fra en konference i Prag. Dansk Psykolognyt
 • 1974 Miljøpolitisk bevidstgørelse. Kronik Politiken
 • 1975 Etablering af Forsøgslejligheder i: Karen Zahle (ed.): Boligen som arbejdsplads, Kgl. Akademis Arkitektskole
 • 1976 Sindstilstande, bevidsthedsformer og livskvalitet i: :Hansen, M & Jensen, B.: Bogen om Psykologi, Politikens forlag, København
 • 1976 Psykologiens udkanter og overdrev i: Hansen, M & Jensen, B.: Bogen om Psykologi , Politikens forlag, København
 • 1978 The hollow men and the public speech-act, i: Jacob Mey (el): Studies in Pragmalinguistic's. Ser.Janua Linguarum ,85 Mouton,Haag
 • 1978 Forsøgslejlighed - lejlighedsforsøg Dansk Psykolognyt
 • 1978 Simulation in domestic psychology. Upubliceret manuskript. Psykologisk Laboratorium
 • 1979 Den nødvendige nyorientering i faget hjemkundskab Hjemkundskab, marts.
 • 1980 Nye muligheder for en beskrivelse af hverdagslivet (bl.a.) ved hjælp af billedtegn , HjemmenesTværfagårg.3, 2,
 • 1981 Hjemmet som Text- og Billedarbejdsplads i Fremtiden , Futuriblerne, 3-6,1981
 • 1984 Rapport til Teknologirådet vedr. DIMS- projektets opstart Psykologisk Laboratorium
 • 1984 Privatsfærens informatisering, - nogle bidrag til udmåling af afstande mellem 1484 og 1984 , Psyche & Logos,2,
 • 1986 Eksperimentel Systemudvikling af Informationsteknologi til Privathjem , Psykologiske Forskningsrapporter nr.6 Psykologisk Laboratorium, København
 • 1987 Full-scale in another sense, i: Peder Duelund Mortensen(ed): Proceedings of the I'st European Full Scale Workshop Conference, Boliglaboratoriet's forlag, København
 • 1988 The home of the 90's. Rationale for an attempt to develop a total-environment prototype for the study of user needs, i: F. van Rijn & R. Williams (eds): Concerning Home Telematics Elsevier Science Publishers, NorthHolland, Amsterdam
 • 1988 Impact of Home Interactive Telematics on the Household. A Working group report, i: F. van Rijn & R. Williams (et): Concerning Home Telematics Elsevier Science Publishers, North Holland, Amsterdam
 • 1989 Halvfemserhjemmet's EIektroniske Situation. Rapport fra etableringen af et permanent fremtidsværksted (265s.) Psykologisk Laboratorium, København
 • 1989 Personlighedspsykologiske Teorier, en studiebog. (Pilotudgave) Psykologisk Laboratorium, København
 • 1989 Hjemfølelsen: Hjemme i rummene - hjemme i tiden, - om at navigere i overskuelige rækkevidder, i: Bror Westman (ed) Hjemfølelsen. Boliglaboratoriets forlag, København
 • 1990 Teknologivurdering som redskab til konstruktiv produktudvikling, i: Tarja Cronberg & Dorte Friis (eds.): Metoder i Teknologivurdering . Erfaring og Fornyelse. Teknik Samfund Initiativets Publikation 8, Blytmanns Forlag
 • 1991 Hjemmets Informationsdynamik. Om vilkår for et interaktivt multimedie. (542 s) Psykologisk laboratorium,
 • 1992 Personlighedspsykologiske Teorier, en studiebog. Revideret Udgave Psykologisk Laboratorium, København
 • 1992 med F. van Rijn og Frerk,G.: Perspectives on Home-Oriented Informatics and Telematics. i: R.Aiken (Ed) Education and Society, Information Processing 92, Vol.2 Elsevier, North Holland
 • 1992 (Ed.) OIKOS, a newsletter from IFIP WG 9.3
 • 1993 Cyberspace, Virtual Reality og Hjemmelivets Psykologi Dansk Psykolognyt, 21/93
 • 1994 Det Virtuelle hjem. Dataposten 1/94
 • 1994 Teknologiudvikling og Fællesskab. Debatoplæg til Teknologinævnets Konference "Det Hele Liv"
 • 1994 Privathjem og Lokalområder, Agenda for en langsigtet Informationspolitik Bestilt rapport til Dybkjær udvalget
 • 1994 (Ed. med Kim Borreby) : HOIT 94 Proceedings of an International Cross-disciplinary Conference on Home-Oriented Informatics, Telematics & Automation, Københavns Universitet heri
 • a) Domestic Information Dynamics and the Virtual Home
 • b) A Presentation of the Experimental Home of the 90'
 • c) Private Homes and Neighbourhoods, Agenda for a Long Term Information Technology Policy
 • 1995 Hjemmet i år 2000 , Kronik i Politiken
 • 1996 Home-Oriented Informatics, Telematics & Automation in: Encyclopedia of Computer Science and Technology : Marcel Dekker, Pittsburg Penn.
 • 1998  Construing the multimedia-home to enhance cultural and biographic continuity  in  “Eds. Jolanta Treille &  Mara Rubene :”Home: Recollections of the past and visualisations of the future” “Maja - Pagatnes atminas .- nakotnes vizijast”, LU Praktiskas filozofijas katedra, Riga, Latvia.

  •  2000  Citizen Science Implications of Public Access to 3- D Hypermedia Editing and Interactivity in the Home. Consumers as researchers - Homes as laboratories,   in: Home Informatics and Telematics. Eds: Andy Sloane, Felix van Rijn.  Klüwer Academic Publishers

  •  2000."3x3D: A quantum leap in autonomous power of domestic self-accountability and meta-encryption"   WWW.presentation in SITUFLEX/Superchannel/10jan 2000

  •  2000 Towards the Virtual Home: Construing the Multimedia-home to enhance Cultural and Biographical Continuity   in Bloch Rasmussen L., Beardon C. Munari S. (eds) Computers and Networks in the Age of Globalization, Kluwer Academic Publishers

  • 2001  Towards a freeware probe for citizens gathering of requirements in household settings. - An endeavour-theoretical self-accountability approach

  •  2007 "Empowering Citizen Self-documentation: Re-inventing the Diary"   presented  in Moscow, at transdisciplinary conference, COST Action 298: “The Good, the Bad and the Unexpected.:The user and the future of information and communication technologies” Institute of the Information Society, Moscow, Russian Federation May 2007

   


 • Click here to send an e-mail to Kresten Bjerg

  ÿ